• FOTO: Bjelland, Kjartan

Åpent brev til nettverket moskeen

Kristian Kristensen, styreleder i Øvre Tinnheia vel (ØTV), har i Fvn. 13. juni skrevet et innlegg mot byggingen av moskeen på Tinnheia.