Etter LO-kongressen

Valget ble gjennomført på en måte som mest av alt minner og tilsvarende prosesser i Sovjetunionen.