• TABBER: NPE er opprettet for å være en slags vaktbikkje for dem som benytter Helse-Norges tjenester, skriver artikkelforfatteren. I dette tilfellet har de opptrådt kynisk og ytterst byråkratisk – i forbindelse med en livsødeleggende tabbe i et offentlig, norsk sykehus. FOTO: SCANPIX

Prisen for et liv

I senere tid har vi sett debattinnlegg om verdien av et liv, det vil si hvor mye samfunnet bør betale for å berge liv.