Uakseptabelt av USA

Obama må beklage den omfattende overvåkingen av allierte.