Likebehandling – ikke kvotering

Hvorfor er det slik at flere kvinner blir valgt til ulike jobber eller verv ut ifra kjønn, og ikke evne og ønske?