Cruiseanløp til Kristiansand

Jeg måtte stille opp på kaien, være førstemann opp leideren, få papirene over til tolletaten, på forhånd ha planlagt turer og besøk forskjellige steder for passasjerene og sørget for vann, søppelkonteinere og innkjøp av varer til skipet