• AVGIFTER: Artikkelforfatteren mener avgiftssystemet for bobiler og bomavgiftene oppleves som urettferdig, og bør tilpasses resten av Europa. FOTO: SCANPIX

Over eller under 3,5 tonn – over eller under 6 meter

Bobiler er både elsket og hatet, men det er en voksende turistgruppe.