Sørlandet – sutrekoppenes landsdel?

NTP: I forbindelse med behandlingene av planen er det kommet på plass viktige presiseringer.