Viktigere enn nynorsk

Døvespråk skulle vært obligatorisk på barneskolen og opp i ungdomsskolen.