Demokratisering med våpenmakt

Min kritikk går først og fremst på hvordan man kan være så naiv og tro at man i løpet av noen få år ved hjelp av våpenmakt kan fremtvinge demokrati.