Lokaldemokrati er demokrati lokalt!

Kommunesammenslåing skal være frivillig og i tråd med folkeviljen.