• Human-Etisk Forbund har merket seg at KRL-fagets varmeste forsvarere advarer mot K-en og prosentbindingen, og artikkelforfatterne minner om at kristendommen allerede er godt sikret i dagens fag. FOTO: ARKIV

KRLE-fagets utfordringer

Utfordringene står i kø som resultat av regjeringens plan om å endre RLE-faget til KRLE.