Stortinget lurt trill rundt?

Om Breivik-saken og utilregnelighet.