Er sammenslåing av UiA og HiT riktig?

Erfaring og forskning tilsier at fusjonsprosesser er smertefulle og dyre.