En viktig mobbedom som ikke må ankes

Lilands lidelser kan selvsagt ikke erstattes av penger.