Parkering i byens hjerte?

Hvorfor ønsker et flertall av Kristiansands politikere å legge til rette for økt biltrafikk inn i sentrum? Hvorfor får investorenes planer gjennomslag selv om de resulterer i økt biltrafikk, økt støy, og mer svevestøv inne i selve Kvadraturen?