En del av Telemark sykehus?

Jeg registrer til min store glede at direktør Jan Roger Olsen har fått med seg en god gammel Høyre-sak, nemlig å slå sammen Agder – Telemark til én helseregion.