• SPRÅK: Det var på høy tid med en opprenskning, en kompetanseheving og en kulturendring hos oss, skriver vegdirektøren om språket i Statens vegvesen. Bildet er fra et boligområde på Bjørndal i Oslo. FOTO: SCANPIX

Språket er vår spade

Gjennom et klart og tydelig språk kan offentlig forvaltning utøve makt på en positiv måte. Et uklart språk kan distansere oss fra folk og føre til en følelse av avmakt hos dem vi er til for.