• sx35dd2c.jpg FOTO: SCANPIX

Pinsevenner og katolikker

På et Mamutsalg en gang på 1980-tallet kom jeg over et lite hefte om en italiensk munk med navnet Pater Pio.