• Menneskeverd: Fastlege Dagfinn Haarr og LAR-medarbeider Reidun Åsland sikrer rusmisbrukeres menneskeverd. FOTO: Jon Anders Skau

God rusbehandling