• SKRYT: Regjeringen burde skryte mer av dem som ofrer mye for å skEt enklere livape arbeidsplasser. FOTO: Knut Falch

Et enklere liv