Trygghet når du trenger det mest?

Vi er syke, vi kjemper for livet og har egentlig ikke tid og krefter til å si fra selv. Men når ledelsen ved SSHF ønsker å ta fra oss det som gir oss trygghet i en usikker tilværelse, må vi reagere.