• LEGEMIDLER: De originale legemidlene har hatt en lang vei å gå for å bli godkjent på markedet, skriver artikkelforfatteren. De må forskes frem, testes ut, godkjennes og distribueres FOTO: SCANPIX

Bytte av legemidler i apotek

Den nye apotekloven ble innført i Norge i 2001. Samtidig ble generisk bytte av legemidler innført i apoteket.