Kommuner på slankekur

Kommunesektorens gjeld er økende og gjeldsveksten er kraftigere enn inntekstveksten. Dette henger sammen med store investeringer.