Helsetiltak

Det er svært viktig at kommunen støttar alle tiltak som gjev helse.