Skandalen på Stiklestad

Siden ingen israelere med motforestillinger var blitt invitert, synes skyldfordelingen i Midtøsten-konflikten å være for selvsagt for arrangørene.