Martin Luther – fortsatt aktuell?

Det genuint nye som lutherdommen har tilført kirkene, er faktisk salmen, kirkesangen.