Skyt alt

Vi mennesker hevder vår eksistens gjennom å hele tiden prestere noe, aldri gjennom å trekke oss tilbake.