Statoil-sjefens lobbykampanje

Hvorfor ikke satse på næringsutvikling som er moderne og miljøvennlig, i stedet for å se oss blinde på forurensende og konfliktskapende industri?