Det foregår ingen ulovlig aksjon

Vi har ubevisst skjult et alvorlig problem i politietaten, skriver Geir Iversen, plasstillitsvalgt ved Kristiansand Politistasjon.