Alles kamp mot alle

De rødgrønne burde ha vært en ønskemotstander for et samlet borgerlig lag. Men forsøkene på alliansebygging har vært forgjeves.