Respekten for skriftspråket

Dei fleste av oss ønskjer ikkje å merka oss ut når me skriv. Me ønskjer å følgja norma for kva som er korrekt og passande språkbruk.