Ytringsfriheten må ikke begrenses

Finner noen våre verdimessige rammer for trange eller romslige, er det bare å flytte.