Barnevern og øremerking

Ifølge årets første budsjettlekkasjer vil regjeringen gi mer penger til det kommunale barnevernet neste år. Det er bra.