I bakvendtland

Jernbaneverkets gjennomgang av stasjonsstrukturen her i landet kan i verste fall føre til at fem togstasjoner i vår landsdel blir lagt ned.