En mer rettferdig ligningsverdi

I disse dager får alle boligeiere brev i posten der de blir bedt om å måle leiligheten, huset på nytt.