Fornuft og følelser i sykehusdebatten

Noe er galt når lokalisering av sykehusfunksjoner skal avgjøres av hensyn til arbeidsplasser og politikeres bostedsadresser og ikke pasientgrunnlag.