Vi utdanner Norge

Vi har ansvar for å virkeliggjøre morgendagens barnehage og skole, en barnehage og skole som gir den enkelte mulighet for deltakelse i samfunnslivet.