Vi støtter aksjonen

Foreninger fra Flekkefjord i vest til Arendal i øst har nå gått sammen i en felles aksjon for å skaffe sykehusene i Agder nytt mammografiutstyr.