Omdømme på ramme alvor

Sørlandet har store utfordringer for å bli en attraktiv landsdel. Vi griper fatt i det letteste men unngår det vanskeligste – nemlig at vi oppleves som intolerante og lukkede.