Venstres bybuss

I årevis har politikerne i Kristiansand snakket om å redusere privatbilismen for å unngå at sentrum av miljøbyen kveles av eksos.