Språkgrenser på vandring

Talespråket vårt er i stadig utvikling, og det er ikkje tvil om at det skjer endringar i dialektane.