Erfaring for forandring

Barack Obamas utenriks— og sikkerhetspolitiske team tar nå form. Det er et mannskap som oser av rutine og kunnskap, og som dermed vil være i stand til å foreta en utenrikspolitisk kursendring fra dag én etter presidentskiftet.