Gratulerer med viktig innsats

Ofrenes rettsvern i det norske systemet har til nå ikke vært god nok. Når dette vernet styrkes, er det derfor gledelig.