Egosamfunnet suger

Når enkeltpersoner og grupper kun tenker på egne rettigheter og eget velbehag, trenger egoene korreks av fellesskapet.