Barneavdeling eller barnehage?

Etter 10 år med ødeleggende og ressursødende sykehuskonflikt er det på høy tid at sykehusstyret og Helse Sør-Øst setter foten ned og plasserer pasienten i sentrum