Nær kronisk mangel på enkelte yrkesgrupper

År etter år, krise eller ei, er mange av de samme yrkesgruppene vanskelig å få tak i på Agders arbeidsmarked. Skulle vi «dultet» ungdommen på vennlig vis i en litt annen retning?