Ungdom og valg av utdanning og yrke – hvem påvirker?

Gode valg for den enkelte ungdom bør bidra til å hindre frafall i videregående opplæring og motvirke et kjønnsdelt arbeidsmarked.