Museenes rolle i samfunnet

Faginstitusjoner eller ytringsinstitusjoner? Ja takk, begge deler!