Skolestart er et fellesskapsbyggende ritual

Omkring 60.000 førsteklassinger begynner på skolen 17. august. Skolestart kan ses som et ritual som markerer overgangen fra småbarn til skolebarn.